Naše služby

KOMPLEXNÍ PÉČE O NAŠE REGISTROVANÉ PACIENTY

Máme uzavřené smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

 • VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna, 111)
 • VoZP (Vojenská zdravotní pojišťovna, 201)
 • ČPZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 205)
 • ZPMV (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, 211)
 • OZP (Oborová zdravotní pojišťovna, 207)

POSKYTUJEME:

 • vstupní a pravidelné preventivní prohlídky á 2 roky hrazené plně zdravotní pojišťovnou
 • zdravotní prohlídky na žádost pacienta – např. vyšetření před nástupem do lázní
 • předoperační vyšetření, vč. laboratorních odběrů
 • dispenzární péče – péče o pacienty s vysokým krevním tlakem, cukrovkou II. typu atd.
 • posudková činnost – např. vyšetření a posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zbrojnímu průkazu….
 • laboratorní odběry – jak odběry krve ze žíly, tak odběr jiného biologického materiálů
 • screeningová vyšetření – iFOBT, test okultního krvácení do stolice
 • očkování – pravidelná i na žádost pacientů – proti tetanu, chřipce, pneumokokům atd.
 • telefonické konzultace
 • administrativní činnost – např. výpisy ze zdravotní dokumentace
 • návštěvní služba – jen po telefonické domluvě k pacientům obtížně pohyblivým, vážně nemocným

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE

 • QuickRead Go – iFOBT, CRP, Streptest
 • CoaguChek XS – INR

= Metody rychlé diagnostiky, výsledky víme do několika minut bez nutnosti pacientovi nabírat krev a odesílat ji do laboratoře

 • iFOBT = imunochemický test ze vzorku stolice sloužící ke stanovení tzv. okultního (skrytého) krvácení do stolice, preventivní screeningové vyšetření stran nádorů tlustého střeva, pravidelně prováděno od 50let věku
 • CRP = C-reaktivní protein, bílkovina přítomná v zvláště při bakteriální infekci, jeho stanovení zjednodušuje racionální preskripci antibiotik, odběr kapky krve z prstu
 • Streptest = přímý průkaz bílkoviny = antigenu Strep A z výtěru krku, tuto bílkovinu obsahují bakterie – streptokoky skupiny A, opět napomáhá k rozlišení bakteriální infekce a nutnosti antibiotické léčby
 • INR = Quickův test krevní srážlivost – hodnocení krevní srážlivosti u pacientů léčených Warfarinem, opět odběrem kapky kapilární krve z prstu

 • Bezdrátové EKG

= elektrokardiografie, okamžité natočení EKG křivky a její převedění do lékařského softwaru, pomůže nám zhodnotit elektrickou „aktivitu srdce“, rozpoznat nepravidelnost srdeční akce, změny srdečního svalu… pravidelná preventivní vyšetření nad 40let, vyšetření hypertoniků, v rámci předoperačních vyšetření atd.

 • 24-h monitor krevního tlaku (=ABPM, tlakový Holter)

= moderní vyšetření napomáhající diagnostikovat pacienty s dosud nerozpoznaným a neléčeným vysokým krevním tlakem, úprava léčby již léčených pacientů s arteriální hypertenzí atd.