Ceník

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Výkony, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nepatří mezi výkony hrazené zdravotními pojišťovnami. Ceny v Kč.

Ceník platný od 1.6. 2024

Posudková činnost

Lékařská prohlídka do zaměstnání (vstupní, preventivní, mimořádná, výstupní) 700
Vyšetření podléhající zvláštním předpisům (např. zbrojní průkaz, řízení vodních plavidel) 700
Prodloužení platnosti zbrojního průkazu 500
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 700
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel po 65.roce věku 500
Posouzení zdravotní způsobilosti pro práci dobrovolného hasiče, pro práci s dětmi 0
Posouzení zdravotní způsobilosti pro sportovní činnost 200
Posouzení zdravotní způsobilosti pro jiné činnosti dle náročnosti (svářečský průkaz atd.) 300 – 500
Potvrzení na přihlášku VŠ 0
Potvrzení pro studium na jiné škole 0

Vyšetření z jiných důvodů

Předoperační vyšetření na vlastní žádost, kdy výkon není hrazen pojišťovnou, včetně EKG, bez odběru laboratoře (např UPT, plastická operace atd.) 700
Vyšetření a vystavení návrhu na pobyt v lázních u samoplátců, včetně EKG křivky 700
Posouzení o schopnosti rekondičního pobytu 200
Jiná vyšetření na žádost – dle druhu a náročnosti vyšetření a administrativy 200 – 1500
Vyšetření nepojištěného pacienta na jeho žádost (mimo laboratoře, dle druhu a náročnosti vyšetření) 400 – 1500
Výpis z zdravotní dokumentace 400
Vyplnění formuláře komerční pojišťovny – dle náročnosti zpracování a typu formuláře 300 – 1000
Aplikace očkovacích látek – nepovinné očkování 300
Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu PN -pracovní neschopnosti) 50
Vyšetření mimo ordinační dobu – á 20minut 1000
Poplatek za vyšetření nebo vypracování dokumentace do 24 hodin 1000
Vyplnění žádosti do domova pro seniory 200
Vyplnění žádosti do hospicu 0

Přístrojová vyšetření na žádost

EKG vyšetření na vlastní žádost (ekg křivka s popisem) 300
CRP vyšetření na vlastní žádost 200
INR vyšetření na vlastní žádost 250
Test na okultní krvácení na vlastní žádost před 50.rokem věku, nově metodou POCT 600
ABPM – Holterovské monitorování krevního TK 24h 600

Očkování – již zahrnuta aplikace očkovací látky = cena za dávku

Klíšťová encefalitida – vakcína FSME 1100
Černý kašel, záškrt, tetanus – vakcína Adacel 1100
Pneumokoková onemocnění – vakcína Prevenar 13 1800
Chřipka – vakcína Vaxigrip Tetra 600