Ceník

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Výkony, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nepatří mezi výkony hrazené zdravotními pojišťovnami. Ceny v Kč.

Ceník platný od 1.4.2019

Očkování proti chřipce 2023/24 pro samoplátce (vakcína Vaxigrip Tetra, popř Efluelda) – cena bude upřesněna

Posudková činnost

Lékařská prohlídka do zaměstnání (vstupní, preventivní, mimořádná, výstupní) 500
Vyšetření podléhající zvláštním předpisům (např. zbrojní průkaz, řízení vodních plavidel) 500
Prodloužení platnosti zbrojního průkazu 300
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 500
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel po 65.roce věku 300
Posouzení zdravotní způsobilosti pro práci dobrovolného hasiče, pro práci s dětmi 0
Posouzení zdravotní způsobilosti pro sportovní činnost 200
Posouzení zdravotní způsobilosti pro jiné činnosti dle náročnosti (svářečský průkaz atd.) 300 – 500
Potvrzení na přihlášku VŠ 0
Potvrzení pro studium na jiné škole 0

Vyšetření z jiných důvodů

Předoperační vyšetření na vlastní žádost, kdy výkon není hrazen pojišťovnou, včetně EKG, bez odběru laboratoře (např UPT, plastická operace atd.) 700
Vyšetření a vystavení návrhu na pobyt v lázních u samoplátců, včetně EKG křivky 600
Posouzení o schopnosti rekondičního pobytu 200
Jiná vyšetření na žádost – dle druhu a náročnosti vyšetření a administrativy 200 – 1500
Vyšetření nepojištěného pacienta na jeho žádost (mimo laboratoře, dle druhu a náročnosti vyšetření) 300 – 1000
Výpis z zdravotní dokumentace 300
Potravinářský průkaz 300
Vyplnění formuláře komerční pojišťovny – dle náročnosti zpracování a typu formuláře 300 – 800
Aplikace očkovacích látek – nepovinné očkování 150
Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu PN -pracovní neschopnosti) 50
Vyšetření mimo ordinační dobu – á 20minut 500
Poplatek za vyšetření nebo vypracování dokumentace do 24 hodin 1000
Vyplnění žádosti do domova pro seniory 200
Vyplnění žádosti do hospicu 0

Přístrojová vyšetření na žádost

EKG vyšetření na vlastní žádost (ekg křivka s popisem) 200
CRP vyšetření na vlastní žádost 150
INR vyšetření na vlastní žádost 180
Test na okultní krvácení na vlastní žádost před 50.rokem věku, nově metodou POCT 250
ABPM – Holterovské monitorování krevního TK 24h 600